Sök bidrag från Stockholms Distriktstempels första byggnadsförening U.P.A.

Här finns information och ansökningsformulär om du och din förening vill söka medel från Stockholms Distriktstempels första byggnadsförening U.P.A.

Till vad kan man söka bidrag?

Enligt stadgarna ska byggnadsföreningen genom bidrag främja köp, byggande eller yra av lokaler för medlemmarnas verksamhet. Det innebär att bidrag kan sökas för t ex hyra av lokal för regelbunden eller tillfällig verksamhet eller för vissa åtgärder som förbättrar en förenings befintliga lokaler. Bidrag kan också sökas för projekterings- och/eller utvecklingskostnader i större projekt som bidragssökes hos extern part, t ex Boverket. Kostnaden ska sedan ingå i ansökan till t ex Boverket om bidrag och som då återbetalas till byggnadsföreningen om desamma beviljas.

Vem kan söka bidrag?

Föreningar och kårer inom IOGT-NTO-rörelsen i Stockholms distrikt (dvs IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF) kan söka bidrag antingen enskilt eller i samverkan med varandra. Någon av ovanstående kan också söka bidrag om en annan organisation inom nykterhetsrörelsen är medarrangör. En sådan medarrangör får dock inte vara huvudarrangör.

När kan bidrag sökas?

Ansökningar behandlas av styrelsen två gånger per år; i maj och november. Det innebär att sista ansökningsdag är 30 april respektive 31 oktober.

Hur söker man bidrag?

En ansökningsblankett finns tillgänglig på distriktets hemsida eller kan rekvireras från distriktsexpeditionen. Ansökan ska omfatta budget och en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser. Här kan du ladda ner formuläret.

Ansökan skickas med e-post till stockholmsbf@iogt.se eller postas till Stockholms Distriktstempels Byggnadsförening, Stockholms distrikt av IOGT-NTO, Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm innan sista ansökningsdag enligt ovan.

Redovisning av genomförd aktivitet

Byggnadsföreningen förbehåller sig rätten att begära redovisning av aktiviteten i efterskott.

Av: Ulrike Deppert, 2017-09-28

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00