Sök bidrag från Länsnykterhetsförbundet

Stockholms Läns Nykterhetsförbund vill stimulera ett vitalt arbete för ett drogfritt Sverige. Förbundets medlemsorganisationer / -föreningar kan söka ekonomiskt stöd för nydanande verksamheter.

Två ansökningstillfällen finns under året; 31 mars och 30 september. Beviljas
ansökan erhålls besked om detta inom en månad efter sista ansökningsdag.
Ansökningar ska vara Stockholms Läns Nykterhetsförbund tillhanda senast
ovanstående datum. Adress: sofia.modigh@iogt.se.

Ansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av den verksamhet som ansökan gäller (mål, syfte, innehåll och förväntat resultat), omfattning 0,5-1 A4 sida. Berätta om hur verksamheten är drogförebyggande och/eller drogavstyrande.
  • Uppgift om det ansökta anslagets storlek och uppgift om vilka anslag som söks och eventuellt redan erhållits för samma ändamål från annat håll. Eftersom Stockholms Läns Nykterhetsförbund har begränsade resurser är rimlig nivå 2 000 – 10 000 kr /ansökan.
  • Budget för ansökan.
  • Namn, adress, tel nr och mail till kontaktperson. Ansökan ska vara undertecknad av föreningens firmatecknare. Uppgifter om pg– alt. bg-nummer.

Kortfattad redovisning av beviljad verksamhet sker senast två månader efter genomförandet samt i anslagsmottagarens nästföljande verksamhetsberättelse. I särskilda fall kan Länsnykterhetsförbundets styrelse träffa anslagsmottagarna för att gemensamt utvärdera den avsedda verksamheten.

Hela informationsbladet kan du ladda ner här: Söka bidrag från LNF

Är din lokalförening inte medlem? IOGT-NTO:s distrikt har beslutat att under 2017 betala det första årets kostnader för lokalföreningar som vill bli medlemmar i LNF. Kontakta i så fall patric.tengstrom@iogt.se för mer information.

Av: Ulrike Deppert, 2017-09-15

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00