Bidragsgivare

Vår verksamhet får ekonomiskt bidrag i olika omfattning.

Våra externa finansiärer är:

  • Boverket
  • C.F. Lundström stiftelse
  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
  • Kronprinsessan Margerats Minnesfond
  • Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm (NSO)
  • Petrus och August Hedlunds Stiftelse
  • Socialförvaltningen Stockholm
  • Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden
  • Stockholms Läns Nykterhetsförbund
  • Södertälje Kommun

Tack för ert stöd!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00