Hang stor scen (2)

Längst in i "Hangaren" finns det en stor scen som kan användas för uppträdanden av olika slag.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00