Länkar

Övriga stockholmsdistrikt inom IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, i Stockholms distrikt.
http://stockholm.junis.org/

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, i Stockholms distrikt.
https://www.unf.se/mitt-distrikt/stockholm/

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Svea scoutdistrikt,
www.nsf.scout.se

Samarbetsorganisationer inom nykterhetsrörelsen i Stockholm

Vad händer på Studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Stockholms län för dig som vill lära dig saker. Uppdaterad information här:  www.nbv.se/stockholm

Stockholms läns Nykterhetsförbund  är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.  http://www.lansnykter.se/

Svenska Sällskapet för Nykterhet och folkuppfostran är en organisation som grundades den 11 april år 1837. Med det är vi Sveriges äldsta nykterhetsorganisation, något vi är mycket stolta över. I stadgarna står det: Sällskapet har till ändamål att i Sverige på grundval av kristen livsåskådning arbeta för nykterhet och etisk fostran och därmed motverka på individ och samhälle nedbrytande krafter. Idag har organisationen ungefär 150 medlemmar och verkar bland annat genom seminarier, forskningssamarbeten och tankesmedjan Nocturum. http://svenskasallskapetfornykterhetochfolkuppfostran.se/

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild inriktning på trafiknykterhet. Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. http://mhf-malardalen.org/

Studenthemmet Tempus ägs av Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm. Stiftelsens uppgift är att erbjuda bostäder till studerande vid postgymnasial utbildning i Stockholm. Stiftelsen drivs ideellt, det vill säga utan vinstsyfte.  http://studenthemmettempus.se/

Andra nykterhetsorganisationer i Stockholms län

Anonyma Alkoholister. Information om möten, både för dig som vill leva nykter och för dig som är nyfiken på hur det fungerar. www.aa.se

Adult Children of Alcoholics/Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer – är en sammanslutning av män och kvinnor med det gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. www.acoa.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00