Kretsar i Stockholms distrikt

En IOGT-NTO-krets består av de föreningar och kårer inom IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF som har anslutit sig till kretsen. En krets omfattar en eller flera kommuner. Kretsens arbete är att skapa en yta för samverkan för de olika föreningarna från de olika förbunden. I Stockholms distrikt av IOGT-NTO finns det två kretsar.

Södra kretsen

Kontaktperson
Jan Stenefors
Gubbkärrsv. 29/15
168 40 Bromma
0762-49 15 88
jan.stenefors@iogt.se

Norra kretsen

Kontaktperson
Jan Stenefors
Gubbkärrsv. 29/15
168 40 Bromma
0762-49 15 88
jan.stenefors@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00