Byggnadsföreningar

Stockholms Distriktstempels byggnadsförening U.P.A.

Kontaktperson
Bo Högstedt
Telefon: 0768-15 10 01

Sök bidrag från Stockholms Distriktstempels första byggnadsförening U.P.A.

Enligt stadgarna ska byggnadsföreningen genom bidrag främja köp, byggande eller yra av lokaler för medlemmarnas verksamhet. Det innebär att bidrag kan sökas för t ex hyra av lokal för regelbunden eller tillfällig verksamhet eller för vissa åtgärder som förbättrar en förenings befintliga lokaler. Föreningar och kårer inom IOGT-NTO-rörelsen i Stockholms distrikt (det vill säga IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF) kan söka bidrag antingen enskilt eller i samverkan med varandra. Mer information och ansökningsblankett finns här.

Stockholms Godtemplares Första Byggnadsförening

Expeditionen
08-20 59 53

Kontaktperson
Göte Appelberg
Telefon: 0739-49 04 94

Hyr en lokal av oss!

IOGT-NTO-gården i Klara ägs av Stockholm Godtemplare Första Byggnadsförening.  Huvudsyftet för huset är att främja de lokala nykterhetsföreningarna som äger andelar i byggnadsföreningen så att de har lokaler att verka i. I huset finns flera olika ideella organisationer och flertalet mötesrum som hyrs ut till konferenser genom byggnadsföreningen. Mer information om lokaler, priser och kontaktuppgifter finns här.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00