Riktlinjer

Stockholms distrikt av IOGT-NTO följer de riktlinjer som IOGT-NTO har tagit fram och som har beslutats av respektive kongress. Dessa kan du läsa mer om i IOGT-NTO:s dokumentbibliotek. I enskilda fall har distriktsstyrelsen bedömt att det är nödvändigt att komplettera riktlinjerna och har tagit fram egna.

Riktlinjer för resor
Antagna 2017-10-21

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00