Studieverksamhet och utbildningar

Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgare att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden. Inom folkbildningen är principen att det alltid ska vara deltagarna själva som styr innehållet i sin folkbildning. Folkbildningen kännetecknas av den mycket viktiga principen ”fri och frivillig” vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara frivillig för deltagarna.

För IOGT-NTO är folkbildningen en av våra grundstenar. Vi har alltid samlats och diskuterat – ibland i organiserade studiecirklar, ibland på dagskurser och ibland helt enkelt över en fika i en förening. Folkbildningen kan ske på olika sätt, men viktigast är att den är driven av medlemmarna själva.

För att kunna arrangera studieverksamhet och utbildningar äger och driver IOGT-NTO bland annat Tollare folkhögskola, som ligger i Saltsjö-Boo. Även distriktet och våra lokalföreningar anordnar studiecirklar och olika utbildningar.

Studieverksamhet, föreläsningar eller kulturarrangemang anordnar vi oftast tillsammans med NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet. Du får gärna vända dig till personalen på NBV om du har frågor om hur du kan få bidrag till en kurs eller verksamhet.

Har du frågor eller funderingar om distriktets utbildningar eller studieverksamheten generellt kan du kontakta Virre Annergård som är distriktets studieledare. Virre kan du nå på virre.annergard@gmail.com.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00