Drogpolitik

Stockholm är den krogtätaste regionen i hela Sverige och det är också här som de unga konsumerar mest alkohol. I Stockholm arbetar vi på många fronter för att förändra detta mönster.

År 2015 antog IOGT-NTO ett nytt drogpolitiskt program. Vi utgår ifrån detta när vi arbetar med att synliggöra alkohol- och andra drogpolitiska frågor. Bland annat försöker vi etablera en god kontakt med lokalpolitikerna i Stockholm. Vi inbjuder till utbildnings- och diskussionsdagar som har till syfte att göra politikerna mera medvetna om sin möjlighet och sitt ansvar för att påverka utvecklingen. Vi arbetar med att släcka alkoholreklamen och belyser kopplingen mellan alkohol och våld.

Mycket görs också för att påverka opinionen ute i föreningarna och av enskilda medlemmar. Håll ögon och öron öppna, så får du se!

Är du intresserad av att engagera dig inom det drogpolitiska arbetet så kontakta Ulrike Deppert på 0701-40 71 10 eller ulrike.deppert@iogt.se.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00