Arkivkommittén

Arkivkommitténs uppgift är att katalogisera, sortera och hålla god ordning på vårt stora arkiv. I vårt arkiv finns föreningsmaterial av olika slag och det kan röra sig om bland annat protokoll, sångböcker och standarder.

Om du har frågor om arkivet eller är intresserad av att lära dig mer så kontakta Märta Schilt på 08-99 97 79 eller marta.schilt@iogt.se.

IOGT-NTO Stockholm är medlemmar i Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL). Vår arkivkommittén är den naturliga länken dit. Genom FSL får vi ta del av deras kursutbud och om du är intresserad av att lära dig mer om arkivkunskap, dokumenthantering eller till exempel skriva föreningshistorik så kontakta arkivkommittén för mer information.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00