Distriktets verksamhet

IOGT-NTO Stockholms distrikt motsvarar Stockholms län. Här är vi drygt 3 000 medlemmar i 39 föreningar från Väddö i norr till Södertälje i söder.

IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande och socialt arbete:

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

IOGT-NTO Stockholm arbetar inte ensam. Vi vet att en meningsfull fritid är viktig för barn och ungdomar, viktiga för att ha en trygg miljö att växa upp i eller för att kunna umgås med trygga vuxna. Därför anordnar vi aktiviteter över åldersgränserna tillsammans med juniorförbundet Junis och ungdomsförbundet UNF. Kontakta gärna det förbund som passar dig eller ditt barn bäst för att få mer information om vad det finns för aktiviteter och läger.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00